JC Varsity Baseball Hosts Greensburg on 4/16

4/16 – 5:00pm – Baseball vs. Greensburg Varsity Only Admission $5 at the gate.